Back to Top

De buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente, een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.

 

zondag oktober 13

Masterclass Lustrum programma 2019

vrijdag, 25 oktober 2019

Evenement
In het kader van het 35 jarig lustrum van de Stichting Matthäus Passion Twente (STMP)…

43 hits

zaterdag juni 15

Schilderwedstrijd Jongkind



In het kader van het Jongkindjaar 2019 organiseert de stichting Jongkind Lattrop-Breklenkamp een schilderwedstrijd. Opgave…

375 hits

donderdag mei 31

Gezocht: bewegend beeld van vóór 1990



Wij zijn op zoek naar bewegend beeld van (landgoed) Huis te Breckelenkamp van vóór 1990.…

826 hits

 

 

  • Met de opening van de jeugdherberg in 1946 was een periode van drukte aangebroken die het Huis tevoren nooit in die mate had gekend. De eerste decennia beperkte die zich nog grotendeels tot de vakantiemaanden. Individuele trekkers, klassen schoolkinderen met hun onderwijzers en jeugdige reisgezelschappen bevolkten de slaapzalen en het gezellige ‘dagverblijf’, thans de grote zaal. Ze zwierven in .....

  • U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners).

    Uitgave van Stichting Het Huis te Breckelenkamp.

    Een korte tijd van glorie beschrijft de turbulente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp in die merkwaardige buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen .....

  • Het landgoed bezoeken

    Hoewel er geen permanente openstelling is bezoeken jaarlijks meer dan ongeveer 1500 mensen het Huis te Breckelenkamp voor een concert, een open dag of een ander evenement. De Stichting het Huis te Breckelenkamp is een stichting van algemeen nut die beslist over aanvragen voor gebruik van het Huis en het landgoed. In het algemeen komen in aanmerking bepaalde goede doelen en .....