Print deze pagina

Brief Heloise Backer van Leuven aan Bitter rentmeester Lage

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Omschrijving

Brief Heloise Backer van Leuven aan Bitter rentmeester Lage
Neuenhaus, 1 juli 1885

  • Title Brief Heloise Backer van Leuven aan Bitter rentmeester Lage
  • Source HAT 6130/2
  • Date 01-07-1885
  • Datum [jaar] 1885
  • Contributor Matthijs Wanrooij
  • Format Image, Text
  • Language2 nederlands
  • Item type Document
  • Identifier AHB/42
  • Gepubliceerd in De familie Zegers

Context

[...] Uit brieven die Heloïse schreef aan Bitter, de Gutsverwalter van Lage en neef van de Twickelse rentmeester, blijkt dat ze afwilde van Liesenburg en dat ze op den duur alle goederen in Lage wilde verkopen. Heloïse stond met de Gutsverwalter op goede voet, ze begon haar brievenaan hem eenvoudig met: ‘Bitter!’ of ‘Heer Bitter!’. Op 1 juli 1885 schreef ze hem: ‘Zoo als wij afgesproken hebben, ben ik niet ongenegen Liesenburg te verkopen om mijn hoofd wat meer rust te geven, vooral thans daar ik zoo doof geworden ben geeft het mij te veel zorgen. Daarom zoude het mogelijk niet kwaad zijn dat ik daarover eens aan Uwen neef, de Rentmeester schreef of Mijnheer van Twickel soms genegen zoude zijn het van mij over te nemen’.172 Ze wilde er 11.000 Hollandse guldens voor hebben en zou het huis op 2 november kunnen opleveren. Op Twickel waren de zaken intussen veranderd: Georg van Heeckeren was aan tyfus overleden en opgevolgd door de wereldvreemde en rusteloze Rodolph. Er kwam nog wel een reactie, er werd over de prijs gesproken en over de bij het huis te leveren gronden en ander onroerend goed, maar het kwam niet tot een aankoop door Twickel. [...]

Transcript

 Bitter!

 Zoo als wij afgesproken hebben, ben ik niet ongenegen Liesenburg te verkopen om mijn hoofd wat meer rust te geven, vooral thans daar ik zoo doof geworden ben geeft het mij te veel zorgen. Daarom zoude het mogelijk niet kwaad zijn dat ik daarover eens aan Uwen neef, de Rentmeester schreef of Mijnheer van Twickel soms genegen zoude zijn het van mij over te nemen, namelijk de zoogenaamde bloemtuin, het recht van de weg om boomen te beplanten, het bosquet, de Singel, de stal met de tuin, het kleine Huisje aan de straat, de 2 Huttenkampen en Huttenmaatje voor de somma van elfduizend gulden, f. 11,000 Hollands geld.    zonder verdere onkos ten voor de Verkoopster. Te aanvaarden 2 Novemb 1885 Hierop had ik gaarne half Julij een bepaald            antwoord en reken ik op uwe bereidwilligheid.

            Na groeten verblijf ik

                        met achting

                  Wed. Backer van Leuven

                                        Zegers

 

Gerelateerde items (op tag)