Print deze pagina

Notitie van Willem van Heeckeren van Kell aan rentmeester Brill

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Omschrijving

Notitie van Willem van Heeckeren van Kell aan rentmeester Brill

Voor 19 augustus 1871

 

 • Title Notitie van Willem van Heeckeren van Kell aan rentmeester Brill
 • Description

   

   

 • Source HAT 6129/7
 • Date 18-08-1871
 • Datum [jaar] 1871
 • Contributor Matthijs Wanrooij
 • Format Image, Text
 • Language2 nederlands
 • Item type Document
 • Identifier AHB/44
 • Gepubliceerd in De familie Zegers

Context

[...] Na de dood van Johan Zegers werd duidelijk dat zijn weduwe Petronella Zegers-ten Haaff opnieuw de rechten en bezittingen van de familie in Breklenkamp en Lage moest verdedigen tegen Jacob van Heeckeren. [...] Maar de bejaarde Petronella was geen gemakkelijke partij, dat blijkt uit een stevige brief die ze op 14 augustus 1871 aan rentmeester W.J. Bitter schreef. Het was een antwoord op een voorstel van Van Heeckeren aan haar dochter Heloïse en het is wel duidelijk dat moeder en dochter het voorstel, dat zelf niet bewaard is gebleven, als beledigend hebben ervaren. Uit de brief kan worden afgeleid dat Van Heeckeren het standpunt had ingenomen dat de familie Zegers veel te danken had aan de heren van Twickel en dat de bij het Huis te Breckelenkamp behorende visrechten eigenlijk aan Twickel zouden moeten toekomen. Kennelijk verwachtte hij deze rechten voor een habbekrats te kunnen verkrijgen.

Petronella liet zich echter niet overbluffen. Ze schreef: ‘Ofschoon zij (Heloïse) dankbaar de goede wil van zijne HWgeb. erkend, zo kan zij uit gratie, het aanbod van vijfentwintig gulden, niet aannemen. Wat hun niet toekomt, verlangd de famille Zegers niet en het schijnt dat Zijn Hoogwgeb niet nabehoren van alles onderricht is, en het geschrift zelf diende te lezen, dat mijn Egtgenoot zelf heeft geschreven. De autoriteiten (...) hebben uitgemaakt, dat deze visserije aan het huis Breklenkamp behoord en altoos behoord heeft.’157 En de brief eindigt met: ‘Wenscht Zijn HWgeb de Visscherije in questie tegen een billijke prijs over te nemen buiten gratie dan wenschen wij zulks te weten.’

Beschouwde Van Heeckeren dit als een aanbod om Liesenburg te verkopen? Er is een kattebelletje van zijn hand bewaard van een of enkele dagen later waarin hij Bitter opdraagt Petronella de boodschap over te brengen: ‘dat ik genegen schijn voor het huis met inbegrip van de daarom heen liggende grond, alsmede van den paardenmaat en het land op de beide Huttenkampen en het stukje weidegrond negen duizend gl. te geven’.158 Met de toevoeging: ‘Ook laten blijken dat ik huizen een bezwaar vind en vermoedelijk ook het huis Liesenburg zoude sloopen.’ In elk geval kwam er geen verkoop tot stand. [...]

Transcript

Antwoord aan Mw. Zegers op haar vraag van verkoop van het huis Lysenburg e.a. dat ik genegen schijn voor het huis met inbegrip van de daarom heen liggende grond, alsmede van den paardenmaat en het land op de beide Huttenkampen en het stukje weidegrond negen duizend gl. te geven, aan Mw. Z. overlatende de termijn van cessie en van betaling, alles in Pruiss. Courant.-

Vragen of er ook lasten op het huis staan.-

Ook laten blijken dat ik huizen een bezwaar vind en vermoedelijk ook het huis Liesenburg zoude sloopen.-

Gerelateerde items (op tag)