Back to Top

E-boek Lite

Dit is een LITE versie van het boek "Een korte tijd van glorie"
Deze versie bevat zes van de in totaal tweeëntwintig hoofdstukken, en behandelt de recente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp vanaf het begin van de 19e eeuw.
Deze versie is volledig zelfstandig leesbaar.
Het complete boek kan worden besteld op www.breckelenkamp.nl

De tekst van dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Vermeld bij gebruik van (delen van) dit werk altijd zowel de titel van het boek ("Een korte tijd van glorie") alsook de auteurs (Matthijs Wanrooij en Henk Kamp).