Back to Top
Super User

Super User

vrijdag, 02 december 2011 11:25

VIDEO - Landgoed Overijssel

Esther Rikken bezoekt Overijsselse kastelen, havezaten en landhuizen

In de gemeente Dinkelland, even ten noorden van Lattrop, ligt Huis Brecklenkamp en het bijbehorende landgoed. Het pand is gebouwd in de 17e eeuw en is een mooi voorbeeld van een Oost-Nederlandse havezate: sober, maar harmonieus. Brecklenkamp werd in 1941 in gebruik genomen als jeugdherberg, maar wordt sinds 1991 weer particulier bewoond. De familie Wanrooij heeft het uitgeleefde huis prachtig opgeknapt.

(Tekst: RTV Oost)

donderdag, 24 november 2011 01:00

Akte Johan Moerbecke

Akte uit 1462 met zegel van Johan Moerbecke, waarin hij zich borg stelt voor het nakomen van verplichtingen van de stad Ootmarsum.

'Brecklenkamp tijdens herstel' - tekening Huis te Breckelenkamp door Jan Herman van Heek, 28 juli 1943.

'Brecklenkamp 1652' - tekening van Jan Herman van Heek, gemaakt augustus 1919.

vrijdag, 07 oktober 2011 02:00

Boek: "Een korte tijd van glorie"

U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners).

kaftUitgave van Stichting Het Huis te Breckelenkamp.

Een korte tijd van glorie beschrijft de turbulente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp in die merkwaardige buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen stammende gebruiken. Een Huis op enkele honderden meters van de grens die eeuwenlang niet als zodanig gevoeld werd, maar die uiteindelijk steeds weer het lot van de bewoners zou bepalen. Het boek gaat in op hun geschiedenis en op de opkomst en neergang van de elkaar opvolgende families. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de oorlogen en andere historische gebeurtenissen die ze meemaakten. {k2storecart 333}

Dit intrigerende, rijk geïllustreerde en vlot geschreven boek bevat een schat aan achtergronden en nieuwe in­zichten in de geschiedenis van Twente. Het is het resul­taat van diepgaand onderzoek van een rijkdom aan ongebruikte bronnen. De geschiedenis van de familie Moerbecke in de vijftiende en zestiende eeuw werd nooit eerder zo volledig beschreven, evenmin als de lotgeval­len van de familie Bentinck van Breckelenkamp en haar meest spraakmakende telg Gerard Adolph. Zijn vader nam deel aan de tachtigjarige oorlog in dienst van de Spanjaarden. Zelf maakte hij de ellende van de dertigja­rige oorlog mee en trad later in dienst van de bisschop van Galen. In de tweede Münsterse oorlog speelde hij een belangrijke en tot nu toe volledig onderbelichte rol. Veel nieuwe feiten over hem, gestaafd door historische dokumenten en oorspronkelijk bronnenmateriaal, komen in het boek uitvoerig aan de orde.

 

Bestel nu deze bijzondere uitgave en maak z.s.m. de kosten over op rekeningnummer NL19 ABNA 0433 0451 75 t.n.v. Stichting Breckelenkamp o.v.v. Breckelenkampboek. De prijs bedraagt € 34,45 (inclusief € 6,95 verzendkosten). Het boek wordt na ontvangst van uw betaling verzonden.
 

Bestellen
 
 
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
 

Brief C.M. van Blanken (Boegelskamp) aan W.J. Bitter te Delden

 

Denekamp, 5 oktober 1901

Brief B. Bitter te Lage aan W.J. Bitter rentmeester Twickel

22 september 1901

Brief M.D.G. Brink, predikant te Lage aan van Heeckeren

10 september 1901

Brief J.B. van Blanken (Boegelskamp) vermoedelijk aan W.J. Bitter

 

13 juli 1901

Brief Mevr. M. van Andel Backer van Leuven aan Bitter

 

24 mei 1901