Back to Top
Super User

Super User

woensdag, 31 augustus 2011 10:39

Achterzijde Huis te Breckelenkamp

Achterzijde Huis te Breckelenkamp in de vooroorlogse periode (WO II), waarin het Huis in ruïneuze staat verkeerde.

woensdag, 31 augustus 2011 10:35

Noordvleugel Huis te Breckelenkamp

Noordvleugel (vanuit noordoostzijde) Huis te Breckelenkamp in de vooroorlogse periode (WO II), waarin het Huis in ruïneuze staat verkeerde.

 

woensdag, 31 augustus 2011 10:33

ruïne wachttorentje Huis te Breckelenkamp

Wachttorentje Huis te Breckelenkamp in de vooroorlogse periode (WO II), waarin het Huis in ruïneuze staat verkeerde.

woensdag, 31 augustus 2011 10:29

Zuidoostzijde Huis

Zuidoostzijde Huis te Breckelenkamp in de vooroorlogse periode (WO II), waarin het Huis in ruïneuze staat verkeerde.

 

woensdag, 31 augustus 2011 10:08

deuren zuidvleugel

Deuren zuidvleugel in de vooroorlogse periode (WO II), waarin het Huis in ruïneuze staat verkeerde.

dinsdag, 30 augustus 2011 16:45

Over auteursrechten

Het archief van het Huis te Breckelenkamp (AHB) wordt beheerd door Stichting het Huis te Breckelenkamp (hierna "de Stichting" of "wij"). Wij streven er naar om al het materiaal dat zich in het archief bevindt zo toegankelijk mogelijk aan te bieden en verspreiding en gebruik er van zo veel mogelijk te stimuleren.

Daarom moedigen wij eenieder aan om het materiaal - d.w.z. voor dat deel waarvan zeker is dat de Stichting rechthebbende is -  te reproduceren en bewerken voor eigen doeleinden onder de voorwaarden die geregeld worden door de Creative Commons licentie met naamsvermelding voor niet-commercieel gebruik - hierna de CC-licentie.

Echter, omdat het oorspronkelijke materiaal op deze archief-site afkomstig is uit vele verschillende bronnen, kan de Stichting geen algemeen geldende CC-licentie verklaring voor al het materiaal op deze site geven. Daarom is er voor gekozen om per item/artikel aan te geven of de Stichting rechthebbende is en of de CC-licentie dus van toepassing is.

Overigens kan deze licentie nooit het recht van de auteursrechthebbende opheffen; hij is alleen van toepassing op die delen van dit archief waarvan de Stichting aantoonbaar het auteursrecht heeft of waar geen rechthebbenden meer van zijn. Wij hebben ons best gedaan om bij ieder item in ons archief aan te geven wat de bron is, en wie eventuele makers van bv. tekst/beeld (zouden kunnen) zijn.

In het kort:

  • de CC-licentie geldt alleen wanneer deze duidelijk bij een artikel of item staat vermeld;
  • eventuele beperkingen, voorwaarden of andere opmerkingen die bij de CC-licentie worden genoemd zijn aanvullend van aard en dienen in acht te worden genomen;
  • neem bij twijfel contact met ons op.

 


VOORBEELD:

Creative Commons Licentie
De tekst van dit artikel is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie. Vermeld als bronvermelding in ieder geval de auteur: "A.U. Teur". Een link naar deze site wordt op prijs gesteld.


 

dinsdag, 30 augustus 2011 14:07

Voorzijde Huis

Voorzijde Huis te Breckelenkamp

dinsdag, 30 augustus 2011 14:05

Zuidvleugel en wachttoren Huis

Zuidvleugel en wachttoren Huis te Breckelenkamp

dinsdag, 30 augustus 2011 14:04

Wapen gevel Huis te Breckelenkamp

Wapen gevel Huis te Breckelenkamp.

dinsdag, 30 augustus 2011 14:02

Wapen gevel Huis te Breckelenkamp

Wapen gevel Huis te Breckelenkamp.