Back to Top
Super User

Super User

Overeenkomst Jacob van Wassenaar met erfgenamen van Ernst van Rhede van Amerongen

Deventer, 30 maart 1714

NB: bij dit item horen meerdere afbeeldingen, waarvan de eerste hier getoond wordt. Onder "downloads"  staat een PDF-bestand waarin alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Testament van Anna Maria Bentinck geb. van Westerholt
27 juni 1770

NB: bij dit item horen meerdere afbeeldingen, waarvan de eerste hier getoond wordt. Onder "downloads"  staat een PDF-bestand waarin alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Lijst van goederen en inventaris bij het overlijden van Anna Maria Bentinck geb. van Westerholt
14 september 1772

 

NB: bij dit item horen meerdere afbeeldingen, waarvan de eerste hier getoond wordt. Onder "downloads"  staat een PDF-bestand waarin alle afbeeldingen zijn opgenomen.

Brief van Johan Caspar Joseph von Raet ‘Compromissarissen’ over arbitragezaak tegen Herman Otto Bentinck
Geen datering, eind 18e eeuw

Verklaring, toelichting op de overeenkomst tussen Johan Caspar Joseph von Raet en Herman Otto Bentinck van 12 februari na arbitrage (over deze arbitrage is geen andere informatie beschikbaar)
Breklenkamp, 10 maart 1778
Raetsche Sammlung Akten nr. 98

Specificatie van door Gerard Adolf voor de bisschop gemaakte kosten

Geen datering. Gerard Adolf vermeldt het in dienst hebben van een schrijver in juni, juli en augustus. Hij claimt 21 maanden  toegezegde vaste vergoeding. De specificatie moet na augustus 1672 zijn geschreven, op zijn vroegst moet hij dus december 1670/januari 1671 in betaalde dienst zijn gekomen. Vermoedelijk ook niet veel later, want hij declareert niets na augustus 1672. De specificatie zal dus omstreeks begin september 1672 zijn geschreven.

Brief van Arnold Moerbecke aan Everhard Bentinck
1612    22 november

zondag, 10 april 2011 02:00

Archief Huis te Breckelenkamp

Het Huis te Breckelenkamp beschikte vroeger niet over een archief en is, in vergelijking met andere historische buitenplaatsen, in de geschiedschrijving stiefmoederlijk bedeeld. Voor een deel kan dit verklaard worden uit de afgelegen ligging van het Huis.  De onderzoekers, reizigers en kunstenaars die vanaf ongeveer het begin van de achttiende eeuw de oudheden van Nederland in kaart brachten hadden er vaak moeite mee om dit aan de rand van een uitgestrekt moerasgebied liggende noordelijk... Lees meer...

 

  • Het onderdeel 'documenten'vormt het hart van het archief van het Huis te Breckelenkamp. Deze stukken, voornamelijk oude brieven, geven inzicht in de ontwikkelingen rond het Huis te Breckelenkamp sinds het begin van de 17e eeuw.

  • Concerten, open dagen en andere gebeurtenissen; bekijk hier de affiches van een reeks aan evenementen die de afgelopen decenia in het Huis te Breckelenkamp hebben plaatsgevonden.

  • Hier vindt u ansichtkaarten van het Huis te Breckelenkamp; deze stammen voornamelijk uit de tijd dat het Huis in gebruik was als jeugdherberg. De ansichtkaarten dateren uit verschillende jaren en tonen allerlei details van de jeugdherberg, zowel binnen als buiten zodat ze, samen met de data van afstempeling, een stukje geschiedenis blootleggen.

  • De categorie "media" is onze knipselmap, met daarin voornamelijk krantenberichten over ontwikkelingen rond het Huis te Breckelenkamp, concerten en open dagen. Wat werd er over het Huis te Breckelenkamp geschreven en uitgezonden? Een overzicht van de media (op een enkele uitzondering na vanaf 1990).

  • De afbeeldingen die in dit archief zijn opgenomen worden op de één of andere manier exemplarisch geacht; zij zijn bijvoorbeeld van uitzonderlijke kwaliteit, markeren een bepaald tijdsbeeld of leggen een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het Huis vast.

  • Architecten tekeningen en historische kaarten. NB: aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.

 

Brief van Gerard Adolph Bentinck aan Wayer
Breckelenkamp, 22 juni 1660